ENTRADAS

Ebi Furai 4u

Gyoza 4u

Harumaki 2u (4p)

Yakitori 4u

Geishas

Samurai 4u

Salmón sésamo 4u

ATRÁS